Ama Namin (The Lord’s Prayer in Tagalog)

0.00

This is a DIGITAL PRODUCT. Please make sure to download within 30 days!

A simple copywork printable on Ama Namin, a Filipino translation of The Lord’s Prayer.

Ama Namin (The Lord’s Prayer in Tagalog)

Ama namin, sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa, para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo ang aming mga sala,
Para ng pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan,
At ang kadakilaan, magpakailanman. Amen.

 

 

IMPORTANT NOTICE

  • Once payment is confirmed, you will receive a link via email to download the document. 
  • The download link expires after 30 days. 
  • Due to the nature of digital products, returns are not accepted.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.